View Gallery

Küçük Asya

Published Date: October 17, 2018

Mevcuttur - Takım, bez cilt/şömizli, özel kutusunda.

$300.00

3 C. (lxii+434, xiv+512, xiv+560 s.)
Türkçe
975-7473-12-x

Eser Hakkında

Çev.: Ali Suat. Yay. Hazl. Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman ve Prof. Dr. Musa Yıldız. Ankara, 2002. 3 C.(lxii+434, xiv+512, xiv+560 s.) Takım, Bez cilt/şömizli-Özel kutusunda.

Fransız arkeolog ve gezgini Charles Texier, Fransız hükümetinin bilgisi ve desteği, Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un özel fermanı ile ilki 1833 ve daha sonra 1843 yılında başlamak üzere Anadolu’da yıllarca süren gezi ve incelemeleri sırasında Türkiye’nin çok büyük bir kısmını baştan başa gezip dolaşmış, araştırmalar yapmış, topladığı bilgi ve belgeleri yayımlamıştır. Bu eserin, Türkiye arkeolojisi için belki de en önemli kısmı, topografik haritasını çıkartıp bir çok yerini resimlediği Hitit’lerin başkenti Hattuşaş(Boğazköy) ile buranın açık hava tapınağı olan Yazılıkaya’yı bulmuş ve dünyaya tanıtmış olmasıdır. Gezip dolaştığı yerlerde sadece antik devirlere ait değil, daha sonraki devirlere ait(Selçuklu, Beylikler, Osmanlı v. b.) de önemli şehirlerin, yapı ve anıtların çizimlerini yapmış, ünlü gravür uzmanlarının çalışmalarıyla önemli tespitler yapmıştır. Bunlarla da yetinmemiş, Anadolu’nun jeolojik yapısı(depremler dahil), coğrafi özellikleri, yer altı ve yer üstü kaynakları ve kültür merkezlerinin tarihi ve o günkü halkın etnik, demografik, kültürel, ekonomik v. b . durumu hakkında bilgi vermiş, gözlemlerini aktarmıştır. Eser önce 1839-1839 yılları arasında büyük boy(folyo) 3 cilt halinde yayımlanmış ise de daha sonra küçük boyda 1862 ve 1882’de Paris’te ikiz kez daha basılmıştır. Ülkemizde ise daha Cumhuriyet ilan edilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti tarafından 3 cilt halinde 1923-1924 tarihleri arasında Arap harfleriyle Türkçe olarak yayımlanmıştır; Bakanlığın 2 numaralı yayınıdır ve halka dağıtılmıştır. Söz konusu eserin gerek Fransızcası ve gerekse Arap harfli Türkçesinin ülkemizde temin güçlüğü ve temin edilse bile dil sorunu nedeniyle yeterince yararlanılamaması karşısında Vakfımız, konu uzmanları ve turizmcilerin sık sık aradığı bu önemli eseri günümüz Türkçesi ile araştırmacı ve okurlarına sunmuş olmanın kıvancı içindedir. Esere, Fransızca son iki baskıda yer almamış 240 kadar gravür de dahil edilmek suretiyle 300 dolayında çizim ve gravürle dil ve üslup bakımından bugünün kuşaklarının anlayabileceği, bazı ekler ve açıklamalarla, çok geniş dizinler yapılmıştır.
Baskı ve cilt malzemesi ithal olup, şömizli ve özel kutusunda sunulmaktadır.

Yazar Hakkında

Eserin yazarı Charles (Felix-Marie) TEXIER’dir. 1802 yılında Versailles’da doğmuş ve 1871 yılında Paris’te vefat etmiştir. Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu bitirmiş; Fransız Bilimler Akademisi ve Paris Arkeoloji Enstitüsü üyelikleri yapmıştır. Bayındırlık İşleri Müfettişliği görevi esnasında Fransız Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmiştir. İlki 1833 ve ikincisi 1843 yılında olmak üzere Anadolu’da yıllarca süren seyahat ve incelemeleri sırasında yurdumuzun çok büyük bir kısmını baştan başa gezip dolaşmış, kazılar yapmış, araştırmalarda bulunmuş ve bütün bu çalışmalarının sonuçlarını yayınlamıştır.

Customer Reviews