View Gallery

Kültür Stratejileri ve Milli Kültür Politikamız

Published Date: October 17, 2018

Mevcuttur

$60.00

16 x 24 x 3,5 cm - İthal kağıt ve bez/ciltli-şömizli/4 renk, özel kutusunda
Türkçe
978-975-7473-16-9

Eser Hakkında

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2008. XVIII+842 s. 16x24x3,5 cm. 1.205 kg. İthal kağıt ve bez/ciltli-şömizli/4 renk, özel Kutusunda.
Devletin belirli tercihleri yurttaşlarına benimsetmeye çalışması yanlışsa, karışmamak suretiyle meydanı egemen güçlere bırakması daha yanlış değil mi?
Endişeye, korkmaya ve boş vermişliğe gerek yok! Kitapta, tüm ulusumuzu kucaklayıp, kavrayarak bizi birbirimize yaklaştırıp kaynaştıracak bir çerçevenin ortaya konulması denenmiştir. Çağdaş gelişmiş ve taraf olduğumuz ülkelerde olduğu gibi (Fransa, İsveç v.b.) bizim de hükümet ve bakanlarımızın değişmesiyle değişmeyecek; yerel yönetim, STK, 2. ve 3. Sektörlerin de katkılariyle sadece önceliklerin değişip, tercihlere yer verilecek izlencelerden ibaret stratejiler ile katılımcıbir Milli Kültür Politikamız neden olmasın!..
Daha önce yayımlanmış bazı özgün eserleri ve çalışmaları bulunan Hasan Duman, Vakfımızın Kurucusu ve Başkanı, önemli bazı STK’ların üyesi ve başkanlığını yapmış, ulusal ve uluslararası boyutta etkinliklerde görev almıştır. “Bilimsel Araştırma ve Enformasyon Alanında Yaptığı Katkılardan Dolayı” , ilgili uluslararası bazı kuruluşlarca da “2001 Yılın Adam”, “Yirmibirinci Yüzyılın Etkili 500 Lideri”, “Yirmibirinci Yüzylılın 500 Kurucusu” ve “2001 Yılının Önde Gelen Bilimcileri” arasında yer almış, “Dünya Biyografi Merkezi Başkan Yardımcılığı”na seçilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü, T.C. Kahire Büyükelçiliği Kültür Müşaviri, Telif Hakları, Yayımlar ve HAGEM Daire başkanlıklarından sonra 1998 yılında kendi isteği ile 52 yaşında emekli olmuştur. Ancak çalışmalarını hala sürdürmektedir;
“Gelinen aşamada, nereden nereye geldiğimiz ve nereye gitmekte olduğumuzun anlaşılması ve önlem alınması bakımından ilgili ve yetkililerimiz nezdinde katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum.
Ekonomik ve sosyal sorunlarımızın başlıca kaynağının, toplumumuzu oluşturan bireylerin nitelik ya da vasıf dokusu yetmezliğinden kaynaklandığı düşünülürse, kültürün en az ekonomi ve güvenlik stratejileri kadar önemli ve öncelikli olduğu kabul edilmelidir.

Bu çalışmada, ülkesi ve milleti için, ailesi için, dünya için düşünen, çareler arayanlar gibi ben de önemli gördüğüm, izlenmesi halinde insanmızın vasıf (zeka, bilgi – beceri, yaratıcılık, ruh sağlığı ve ahlaki norm gibi) dokusu, sonuçta da kültürle yoğurulmuş yaşam kalitesinin yükselebileceğine inandığım, çağdaş, demokratik, özgürlükçü, ileri, saygın ve mutlu bir Türkiye ve Türk dünyası için, samimi dileklerimi ortaya koymaya çalıştım.

Milli Kültür Politikasının amacı, kültürümüzü yaşamın her alanına hakim kılmak ve “ekonomik kalkınmanın kalbine yerleştirmek”tir. Kültür; duygu, düşünce ve davranıştır. Bir milleti ırk değil, kültür birliği yaratır ve ayakta tutar.

Hayat boyu okuyan, araştıran ve öğrenen, sorunlarını analitik (analiz, sentez ve sonuç) düşünceye dayanan bilimsel bilgi ile çözen ve bunu bir yaşam biçimi haline getiren bir bilgi toplumunu yakalamak, zorunlu hale gelmiştir.”

Yazar Hakkında

Daha önce yayımlanmış bazı özgün eserleri ve çalışmaları bulunan Hasan Duman, Vakfımızın Kurucusu ve Başkanı, önemli bazı STK’ların üyesi ve başkanlığını yapmış, ulusal ve uluslararası boyutta etkinliklerde görev almıştır. “Bilimsel Araştırma ve Enformasyon Alanında Yaptığı Katkılardan Dolayı” , ilgili uluslararası bazı kuruluşlarca da “2001 Yılın Adam”, “Yirmibirinci Yüzyılın Etkili 500 Lideri”, “Yirmibirinci Yüzylılın 500 Kurucusu” ve “2001 Yılının Önde Gelen Bilimcileri” arasında yer almış, “Dünya Biyografi Merkezi Başkan Yardımcılığı”na seçilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü, T.C. Kahire Büyükelçiliği Kültür Müşaviri, Telif Hakları, Yayımlar ve HAGEM Daire başkanlıklarından sonra 1998 yılında kendi isteği ile 52 yaşında emekli olmuştur. Ancak çalışmalarını hala sürdürmektedir;

Yazar hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Customer Reviews

Related Products