Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri

Published Date: October 17, 2018

Mevcuttur - Bez ciltli/şömizli, özel kutusunda

$150.00

2 Cilt (xxxviii+224, xviii+454 s)
Türkçe, İngilizce, Arapça
975-7473-09-x

Eser Hakkında

“Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu” adlı bu 2 ciltlik eser, yerli ve yabancı araştırmacılarımıza yeni araştırma ve inceleme konularının kapılarını açmaktadır. “Osmanli Yıllıkları” olarak da adlandırılan bu eserler, bir senelik olayları topluca göstermek üzere hazırlanıp, yayınlanmışlardır. Amacı ise Osmanlı döneminde merkezi idare ile taşra, yönetenler ile yönetilenler arasında iletişim kurulması, halkın, kamu görevlilerinin ve daha başka iç ve hatta dış çevrelerin bilgilendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Cumhuriyet döneminde bir süre yayınlanmaya devam edilmiş isede 1847-1922 tarihleri arasında 75 yıllık kritik bir dönemde yayınlanmıs sâlnâmeler çok ünlüdür. Bunlar anılan döneme dair tarih, coğrafya, hukuk, istatistik, idari yapı ve askerlik, şahis biyografileri, ekonomik, sosyal, bilimsel, egitim, kültür ve diger alanlarda çok önemli bilgiler ihtiva etmektedirler. Devlet, vilayet, bakanlıklar ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli konularda hazırlanmış söz konusu yıllıkların sayısı şimdilik 730 olarak saptanmıştır.Bu zengin bilgi kaynaklarının kimlikleri, özellikleri ve içindekiler ile bunların nerelerde hangi kütüphanelerde bulunduklarını da gösteren çalışma, o döneme dair bazı belgelerle de desteklenmiştir.

Günümüzde Yıllık=Year-Book denilen kaynak eserleri konu edinen ve aslı Türkçe olan eser, İngilizce ve Arapça açıklamalıdır. İthal kağıt ve cilt malzemesiyle üretilmiş, 170 gr. mat kuşeye 4 renk olarak basılmış, şömizle kaplanmıştır. 730 eser hakkında bilgi verilmiş, her birinin Türkiye çapında önemli 26 kütüphanedeki envanter/yer numaraları gösterilmiştir. Renkli vilayet haritaları başta olmak üzere bazı sayfaların fotokopileri sunulmuş olup, 2.cilt tamamen bu Belgeler’den oluşmaktadır. Salnameler ve Nevsaller; Devlet ve Vilayetler bazında ayrı ayrı sıralandığı gibi Resmi, Özel Konu, Kurum ve Kişilere göre de gösterilmiştir. Eser, 1. Cildin sonuna konulan Dizin ve Yıllıkların Kronolojik Dağılımı ile Osmanlı Devleti Mülki idare Sistemi ve başkaca ekler ve bilgilerle de zenginleştirilmiştir.

Yazar Hakkında

Hasan Duman, kamu üst düzey yöneticisi, kütüphaneci, enformasyon bilimci, araştırmacı-yazar. 1946 yılında Antalya’da doğdu. A.Ü.D.T.C.Fakültesi/Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Kütüphanecilik Bölümü mezunu (1968). Üniversitede Kütüphanecilik bilimi dışında Tarih, Osmanlıca, İngilizce, Farsça ve Pedagoji okudu.
Yurtiçi ve yurtdışında; Ankara Hıfzıssıhha Okulu ve Hacettepe Üniversitesi, Adıyaman, İçel (Mersin) İl Halk ve Bağdat Büyükelçiliği Türk Merkezi ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde önemli görevlerde bulundu. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (1986-90), Bakanlık Müşavirliği, Kahire Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği, Telif Hakları, Halk Kültürleri ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1998 yılında emekli oldu. Bir süre Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dersler verdi. Halen Kurucusu ve Başkanı olduğu Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.
Yazar hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Customer Reviews