View Gallery

Zamandan Taşan Notlar

Published Date: October 17, 2018

Mevcuttur

$20.00

16 x 24 x 3,5 cm
Türkçe
978-975-6351-25-3

Eser Hakkında

Seçme Yazılar:
Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Karataş ve Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara 2008.

İÇİNDEKİLER
• Giriş Niyetine Hasan Duman Biyografisi / Ahmet KARATAŞ, Ali Fuat KARTAL
• Cumhuriyet Döneminde Kütüphane Politikaları
• Halk Kütüphanelerinde Yeniden Yapılanma 73
• Cumhuriyet Dönemi Kütüphane ve Yayın İstatistikleri 107
• Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devredilmesi 136
• Çoğaltılmış Fik!r ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşlerim 150
• Arşiv Yönüyle Milli Kütüphane 203
• Ulusal Kütüphane Başkanı’na Mektup 227
• Kültür Anlayışımız ve Milli Kültür Politikaları Hakkında Görüşlerim 235
• Uluslararası 10. ISMN Toplantısı Açış Konuşması 248
• Dışa Açılımda Anılarda Kalmaması Gerekenler 252
• Türk Dünyası’nda Kültür, Enformasyon ve Standartlaşma Alanlarında İşbirliği 274
• IFLA’95 Öncesi XXXI. Kütüphane Haftası Açış Konuşması (17 Mart 1995) 289
• Yazma Eserler Kütüphaneciliğimizin Sorunları İçin Bazı Çözüm Önerileri 295
• Atatürk ve Kitap, IIV 301
• Uluslar arası Frankfurt 40. Kitap Fuarı (5-10 Ekim 1988) Hakkında RapoL 337
• Devletin Yayın Hayatındaki yeri 344
• Türkiye’deYayıncılığınGeleceği 353
• Yeni Kültür ve Turizm Bakanı ‘na Mektup 364
• Cumhuriyet Dönemin’de Antalya’ da Yayıncılık, Türk Akdeniz Dergisi 373

Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliğiyle basıldı; karton kapaklıdır.

Yazar Hakkında

Daha önce yayımlanmış bazı özgün eserleri ve çalışmaları bulunan Hasan Duman, Vakfımızın Kurucusu ve Başkanı, önemli bazı STK’ların üyesi ve başkanlığını yapmış, ulusal ve uluslararası boyutta etkinliklerde görev almıştır. “Bilimsel Araştırma ve Enformasyon Alanında Yaptığı Katkılardan Dolayı” , ilgili uluslararası bazı kuruluşlarca da “2001 Yılın Adam”, “Yirmibirinci Yüzyılın Etkili 500 Lideri”, “Yirmibirinci Yüzylılın 500 Kurucusu” ve “2001 Yılının Önde Gelen Bilimcileri” arasında yer almış, “Dünya Biyografi Merkezi Başkan Yardımcılığı”na seçilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü, T.C. Kahire Büyükelçiliği Kültür Müşaviri, Telif Hakları, Yayımlar ve HAGEM Daire başkanlıklarından sonra 1998 yılında kendi isteği ile 52 yaşında emekli olmuştur. Ancak çalışmalarını hala sürdürmektedir;

Yazar hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Customer Reviews