Vakıf Yönetim Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu

VAKIF YÖNETIM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Başkanının başkanlığında Vakıf Senedinde adı geçen isimlerden oluşur.

VAKIF YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Vakıf Başkanı tarafından sunulan konu ve hususlar hakkında görüş bildirmek,

Vakıf Başkanının önereceği planlar ve faaliyet programları ile Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi hususlarında sunulan konular hakkında karar vermek,

Vakfın yıl sonu gelir-gider hesaplarını, bütçesini incelemek, önerilerde bulunmak, bütçeyi kesin duruma getirmek,

Vakıf mal varlığının geliştirilmesi hususunda kararlar vermek,

Vakıf Başkanının yapacağı yardımlar, destekler ve bağışlar konusunda (maddi değeri on milyonu aşan) karar vermek.

VAKIF YÖNETİM KURULUNUN NİTELIİĞİ VE TOPLANTILAR

Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri asli üyelerdir. Bu görevleri hayatları boyunca devam eder. Yönetim Kurulu üyeliğinin kanuni veya tabii bir nedenle boşalması halinde Kurucu, asli üyelerden birini Yönetim Kurulu üyesi seçer.

Vakıf Yönetim Kurulu; Vakıf Başkanının Başkan bulunmadığı durumlarda, Yönetim Kurulundan tevkii edeceği kişinin başkanlıgında toplanır. Toplantı ve karar nisbi üye sayısınn salt çoğunluğudur. karar oylamalarında eşitlik halinde, başkan bulunduğu tarafın görüşü Yönetim Kurulu kararı olarak kabul edilir.

Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir kere toplanir. Toplanti yeri ve gündemi üyelere en az bir hafta içinde bildirilir. Vakif Merkezi disinda (ikametgahi) yapilacak toplantilarda üyelrin bütün harcamalari Vakifca karsilanir. Vakif Baskani gerektiginde Yönetim kurulunu her zaman toplantiya çagirabilir.

Vakif Yönetim Kurulu toplantı gündemi, toplantıda sekreterya hizmetleri Yönetim Kurulundan tevkii edecegi kişi tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılanlar tarafından imza edilerek kanuni deftere işlenir. Toplantıya katılmayan üyelere kararların bir örneği gönderilir.

VAKIF DANIŞMA KURULU

Vakıf Danışma Kurulu; Vakıf Başkanı başkanlıgında, asil üyelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Yılda en az bir kere toplanır. Vakıf Başkanı gerekli gördüğü durumlarda Danısma Kurulunu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

Vakif Danışma Kurulu, Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken etkin ve verimli tedbirleri ve görüşleri tespit eder, bunların uygulanması için, kısa, orta ve uzun vadeli olan ve faaliyet programlarına girmesi hususlarını denetler, önerilerde bulunur. Denetleme sonuçlarını Vakıf Yönetim Kuruluna bildirir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.